Bezpieczeństwo

Projekt Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa (ZPB)

, Bezpieczeństwo

Podstawowym założeniem projektu ZPB jest wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.
Gimnazjum Nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, uczestniczy w projekcie od 2005 r.
Obecnie nasza szkoła realizuje zadania w ramach ZPB jako „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Głównym celem działań…

„POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA” WŚRÓD UCZNIÓW, ICH RODZICÓW I NAUCZYCIELI w Gimnazjum Nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie Ewaluacja – rok szkolny 2014/2015

, Bezpieczeństwo

W październiku 2014 roku zostały przeprowadzone badania ankietowe dot. poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły i w jej okolicy, wśród uczniów klas I-III, ich rodziców oraz nauczycieli. Ankiety wypełniło 154 uczniów, 88 rodziców i 20 nauczycieli.
Ankiety wypełniane przez uczniów klas I dot. również: zjawiska „fali”, atmosfery panującej w szkole i…